Analiza HPLC

Jedną z technik badawczych wykorzystywanych w dziedzinie spektrometrii mas jest analiza HPLC, czyli analiza techniką chromatografii cieczowej. Jest ona sposobem na rozdzielenie składników skomplikowanej mieszaniny, a wśród jej zalet warto wymienić m.in. brak konieczności modyfikowania próbki przed analizą oraz dużą uniwersalność – metodę tę można wykorzystać do wykrywania różnorodnych, skomplikowanych pod względem składu substancji.

Połączenie analizy HPLC z metodą spektrometrii mas przekłada się na zwiększenie efektywności przeprowadzanych badań. Sprzężenie chromatografu cieczowego ze spektrometrem masowym wpływa na przykład na zwiększenie czułości wykonywanych analiz i pozwala m.in. na wstępną identyfikację preparatu czy też skuteczne rozdzielanie badanych substancji.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tego, w jaki sposób dostępne w naszej ofercie urządzenia firmy SCIEX ulepszą prowadzone przez Państwa analizy HPLC.

Zastosowanie analiz HPLC

Jednym z istotnych zastosowań analizy HPLC jest wykorzystanie jej w analizach farmaceutycznych i badanie za jej pomocą m.in. zanieczyszczeń znajdujących się w lekarstwach. Analizę HPLC stosuje się w badaniach składników żywności czy zanieczyszczeń środowiska. Pomaga w wykryciu między innymi pozostałości pestycydów czy innych szkodliwych substancji, które przedostały się do wprowadzanych na rynek produktów spożywczych lub mają wyraźny wpływ na skażenie środowiska naturalnego.