Zastosowanie biolayer interferometry

Technologia biolayer interferometry (BLI), a więc interferometrii biowarstwowej, jest powszechnie wykorzystywana w analizie oddziaływań międzycząsteczkowych. To jedna z niewielu metod umożliwiająca wykonywanie analiz bez znakowania. Biolayer interferometry opiera się na zjawisku interferencji fal elektromagnetycznych. Przyrządy wykorzystujące tę technologię emitują wiązkę białego światła w dół bioczujnika. Analizie poddaje się długość odbitych fal – pozwala to stwierdzić m.in. zmiany grubości warstwy biologicznej.

Jedną z zalet wykorzystania biolayer interferometry jest to, że wyniki zapisywane są w czasie rzeczywistym. Technologia ta:

  • przyspiesza proces wykonywania pomiarów,
  • zmniejsza czasochłonność pracy wykonywanej przez pracownika laboratorium,
  • ogranicza ryzyko popełnienia błędu przez pracownika laboratorium.

Do jakich badań wykorzystuje się biolayer interferometry?

Zastosowanie biolayer interferometry w laboratoriach analitycznych jest bardzo szerokie. Za pomocą tej metody wykonuje się analizy kinetyki, wiązania epitopów czy badania ilościowe. Należy podkreślić, że technologia BLI umożliwia analizę niezwykle szerokiego zakresu oddziaływań, takich jak m.in. białko-białko czy białko-przeciwciało. Przy użyciu interferometrii biowarstwowej można poddać analizie:

  • przeciwciała,
  • nanoprzeciwciała,
  • kwasy nukleinowe,
  • białka błonowe,
  • małe cząsteczki,
  • adenowirusy (AAV).

Za pomocą BLI możliwe są określenie poziomu stałych powinowactwa dla oddziaływań wiążących, oznaczenie ilościowe przeciwciał, ocena siły i szybkości wiązania cząsteczek.