Jakimi metodami przeprowadzić dokładną analizę pestycydów w wodzie?