Analiza pożywek do hodowli komórkowych w trybie on-line. Wyniki dla ponad 30 składników w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Kiedy i gdzie - to Twój wybór. Z REBELem taka opcja jest zawsze dostępna.

Broszura
Więcej informacji

 

Jak to działa?

 

1. Pobierz próbkę


Pobierz próbkę ze swojego bioreaktora, Kolby do hodowli czy płytki wielodołkowej. Rebel potrzebuje tylko 10µL.

2. Odwiruj i rozcieńcz


Odwiruj swoje komórki i rozcieńcz zroztwór. Prostsze być nie może.

3. Załaduj swoje próbki


Załaduj swoje próbki, odczynniki i kalibranty

4. Uzyskaj wyniki


Naciśnij start, uzyskaj wyniki. Wyniki mogą być szybko przejrzane w prostym raporcie.

Wrzuć swój spektrometr mas na wysokie obroty. Zastosuj ZipChip jako źródło jonów w swoim spektrometrze mas. ZipChip rozdziela próbki i jonizuje je w trybie elektrosprej. Wszystko w ciągu zaledwie 1 minuty. Masz mało próbek lub trudną matrycę? Nie ma problemu. ZipChip radzi sobie nawet z matrycami zawierających detergenty lub sól, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla próbek z sektora biofarmaceutycznego. Spektrometria mas oparta o ZipChip CE stanowi doskonałe rozszerzenie możliwości klasycznego systemu LC/MS..

ZipChip współpracuje obecnie ze spektrometrami mas firm:
Thermo (Orbitrap Exactive, z serią Q Exactive, Fusion Lumos Tribrid,Exploris 480, Eclipse Tribrid LTQ, serią Orbitrap Elite jak również z potrójnymi kwadrupolami z serii TSQ2),
Sciex (TripleTOF 6600+, 6600, 5600, Triple Quad/QTrap 6500+, 6500, 5500+, 5500, 4500)
Bruker (timsTOF/timsTOF Pro, maXis QTOF, impact QTOF, compact QTOF).
Odezwij się do nas, jeśli Twój spektrometr mas nie znajduje się na powyższej liście.

Broszura
Więcej informacji