Blog

2024-01-26

Badanie szczelności opakowań

Jednym z kluczowych elementem w produkcji żywności jest utrzymanie najwyższej jakości systemu pakowania. Każda wada opakowania wpływa negatywnie na jakość produktu, skracając jego okres przydatności do spożycia, stwarzając potencjalne problemy z jakością żywności spowodowane przedwczesnym psuciem się produktu. Aby temu zapobiec potrzebne jest niezawodne narzędzie do wykrywanie nieszczelności opakowań, które pomoże producentom żywności wychwycić uszkodzone opakowania, zanim dotrą one do klientów. Zapobieganie psuciu smaku, zapachu i wyglądu produktu zminimalizuje szansę wycofywania produktów i zmniejszy ilość zwrotów do producenta żywności.
2023-09-21
Wyciąganie próbki z lodówki

Chłodnym okiem: biobankowanie

ASKION C-line® ColdEye+ i ASKION C-line® ColdEye to pierwsze na świecie skanery kodów kreskowych 2D, które działają w temperaturach od +24°C do –150°C.
2023-08-17
Struktura DNA

Zalety Spektroskopii Modulacji Mikroprzepływowej (MMS)

Spektroskopia Modulacji Mikroprzepływowej (Microfluidic Modulation Spectroscopy - MMS) to nowoczesne narzędzie umożliwiające bezpośrednie, niewymagające znakowania badania struktury drugorzędowej w szerokim zakresie stężeń w skomplikowanych formulacjach
2023-07-13
Kolorowy rysunek przedstawiający DNA

Czym są szczypce optyczne

W 2018 Arthur Ashkin dostał nagrodę Nobla z dziedziny fizyki za “szczypce optyczne i ich zastosowanie w systemach biologicznych”. Odkrył on, że pęd światła można wykorzystać jako niezwykle czułą parę szczypiec do chwytania i badania biocząsteczek.
2023-05-31
Biotech

Jakie są zalety interferometrii biowarstwowej (BLI)?

BLI (Bio-layer interferometry, interferometria biowarstwowa) jest nowoczesną metodą badania oddziaływań międzycząsteczkowych. Istota metody opiera się na badaniu interferencji światła widzialnego odbijającego się od warstwy badanego związku umieszczonego na końcówce biosensora.
2023-05-15
pipeta i probówki

Jak przeprowadzić badanie białek?

Procedura laboratoryjna będąca tematem niniejszego wpisu służy do pomiaru ilości białka obecnego w próbce. Jest to ważne narzędzie w badaniach medycznych i diagnostyce, jak również w zastosowaniach przemysłowych, takich jak produkcja żywności i kontrola jakości. Niniejszy artykuł zawiera przegląd różnych typów badań białkowych, niezbędnego sprzętu oraz kroków związanych z przeprowadzeniem testu białkowego.
2023-03-24
laboratorium

Do czego będą przydatne szczypce optyczne?

Badania pojedynczych i niewielkich cząstek niosą ze sobą wiele wyzwań. By skutecznie przeprowadzić pomiary ich wielkości, należy użyć technologii, która pozwoli utrzymać je nieruchomo, jednocześnie nie niszcząc ich struktury. Wykorzystuje się do tego m.in. szczypce optyczne.
2023-01-24
laboratorium

Dlaczego automatyzacja laboratorium jest tak istotna?

Technologia stosowana w wielu branżach nieustannie się rozwija. Nie inaczej jest w laboratoriach, które z rok na rok są coraz lepiej wyposażone, dzięki czemu mogą przeprowadzać coraz bardziej specjalistyczne badania i analizy. Kluczową rolę w jakości ich pracy odgrywa daleko posunięta automatyzacja urządzeń i procesów.
2023-01-16
laboratorium

Jak przeprowadzane są badania pożywek?

Prowadzenie hodowli komórkowych jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez naukowców w biologii molekularnej, genetyce, onkologii, biotechnologii lub wirusologii. Hodowle te pozwalają na analizę procesów wzrostu komórek lub ich modyfikacji w obrębie materiału genetycznego. Pozwala to poznać ich mechanizmy rozmnażania, co wykorzystywane jest m.in. w produkcji leków.
2022-11-08
Pani która pracuje na maszynie

Kłopoty z hodowlami komórkowymi? Część 2

Czy kiedykolwiek sprawdzali Państwo media od swojego dostawcy i skład mediów w trakcie hodowli? Czy próbowali Państwo odtworzyć eksperyment i nie wyszedł taki sam. A może czasami zastanawiali się Państwo dlaczego linia komórkowa rośnie lepiej z użyciem mediów jednego dostawcy, w porównaniu do mediów dostarczanych przez innego?
2020-04-23
System

Kłopoty z hodowlami komórkowymi? Część 1

System REBEL służy optymalizacji hodowli, sprawdzeniu składu mediów hodowlanych, które różnią się między dostawcami, a nawet seriami tego samego producenta, co wpływa na jakość produkcji i funkcjonowanie komórek. Skąd pomysł, aby sprawdzać jak odżywiają się komórki, jaki ma to wpływ na produkcję i czy na pewno producenci mediów dostarczają, to co deklarują?
2020-04-23
Wirus

Czym jest awidność komórek?

Awidność komórkowa określa całkowitą siłę międzykomórkową między wieloma równoległymi interakcjami, w tym wiązaniem koreceptorów, grupowaniem TCR, białkami adhezji komórek, a nawet orientacjami i wartościowościami. To odróżnia ją od powinowactwa, ponieważ to ostatnie mierzy tylko siłę wiązania między pojedynczą parą receptor-ligand.