Najlepszą jakość próbki gwarantowana przez połączenie kontrolowanej szybkości zamrażania z możliwością obróbki próbki kriogenicznej


Stół roboczy ASKION C-line® (WB) składa się z kriogenicznego obszaru roboczego (T <-100°C), który może być wyposażony w dwie (WB220), trzy (WB230) lub sześć (aWB) zamrażarek o kontrolowanej szybkości zamrażania. Obszaru obróbki kriogenicznej utrzymywany jest w niskiej temperaturze w atmosferze suchego azotu Takie kriogeniczne środowisko umożliwia sortowanie i/lub tymczasowe przechowywanie zamrożonych próbek przy zachowaniu najlepszej jakości próbek. Wbudowane wewnętrzne/zewnętrzne skanery kodów kreskowych umożliwiają identyfikację i śledzenie próbek w dowolnym momencie (zarządzanie próbkami w oparciu o kody kreskowe). Opcjonalne zamrażarki z kontrolowaną szybkością zamrażania gwarantują zamrażanie różnych formatów próbek w zdefiniowany wcześniej i powtarzalny sposób, jednocześnie gromadząc wszystkie istotne dane. Zamrażanie z kontrolowaną szybkością można przeprowadzić na podstawie dowolnie programowalnych krzywych zamrażania. Poszczególne procesy zamrażania z kontrolowaną prędkością mogą być uruchomione w dowolnym momencie bez konieczności czekania na zakończenie pracy sąsiedniej zamrażarki. Po procesie zamrażania próbka może zostać przeniesiona za pomocą transportera kriogenicznego (-100 ° C lub zimniejszego) do hermetycznego magazynu ASKION C-line® w celu dalszego przechowywania. Zachowany w ten sposób stały łańcuch chłodzenia umożliwia archiwizację próbek najlepszej jakości. Oprócz rozwiązania półautomatycznego dostępny jest również zautomatyzowany stół warsztatowy (aWB). W tym zautomatyzowanym wariancie wszystkie procesy wewnętrzne są przeprowadzane automatycznie przez roboty typu pick and place obsługujące stojaki SBS. Aby umożliwić w pełni zautomatyzowane i w pełni udokumentowane przetwarzanie próbek (np. porcjowanie, zamrażanie, przechowywanie) aWB można również podłączyć z urządzeniami zewnętrznymi (np. ze stacjami pipetującymi) za pomocą adaptowalnych interfejsów.

Więcej informacji
 

C-Line

• Kontrolowane i powtarzalne zamrażanie
• Pomiar temperatury odniesienia (z czujnikiem próbki)
• Do sześciu niezależnie pracujących zamrażarek
• Bezpłatne konfigurowalne krzywe zamrażania
• Kontrolowane zasiewanie (ukierunkowane wyzwalanie krystalizacji)
• Odpowiedni dla różnych formatów próbki
• Dostępna częściowo lub w pełni automatyczna konfiguracja
• Zamrażarka z połączonym kriogenicznym obszarem roboczym do obsługi zamrożonych próbek
• Kriogeniczne pomieszczenie robocze z regulacją temperatury do -130°C
• Opcjonalna automatyczna obsługa próbek (pojedyncza próbka / stojak SBS) w temperaturze do -130°C
• System monitorowania obsługiwany programowo i sprzętowo

Modułowe i zautomatyzowane kriogeniczne przechowywanie próbek dla biobanków, biorepozytoriów i kolekcji magazynowych opartych na LN2

Hermetyczny magazyn ASKION C-line® (HS200) to wydajny i zautomatyzowany system przechowywania dla biobanków, biorepozytoriów i kolekcji magazynowych opartych na LN2. Zautomatyzowane rozwiązanie do biobankowania jest dostępne w 3 rozmiarach (HS200 S/M/L). Aby zapewnić bezpieczne przechowywanie próbek i najlepszą jakość próbek, próbki są przechowywane w temperaturach kriogenicznych do -185 ° C. Dzięki bezpośrednio podłączonemu kapturowi próbki mogą być obsługiwane w pełni automatycznie w temperaturach kriogenicznych poniżej -130°C. Robot może obsługiwać w środowisku kriogenicznym zarówno pojedyncze próbki jak i cały stojak SBS. Umożliwia to bezoblodzeniową i wolną od zanieczyszczeń automatyczną obsługę próbek przy zachowaniu ciągłego łańcucha chłodniczego. Ten wyjątkowy układ, składający się z przechowywania w ultraniskiej temperaturze, zautomatyzowanej obsługi próbek kriogenicznych i ciągłego łańcucha chłodniczego, zapewnia maksymalną jakość próbek przez dziesięciolecia.

Więcej informacji

 

HS200

• Automatyczne przechowywanie próbek w fazie azotu gazowego (w ciekłym azocie?)
• Automatyczna obsługa próbek w temperaturach poniżej -130 ° C (regulowana)
• Zautomatyzowana obsługa pojedynczych próbek (robot typu pick-and-place)
• Zautomatyzowana obsługa stelaży SBS
• Zintegrowany system wymiany chwytaka
• Zintegrowane skanery dla pojedynczych próbek i stojaków SBS w temperaturze otoczenia -130 ° C
• Odpowiedni do tworzenia małych (kilka tysięcy próbek) lub nawet bardzo dużych (miliony próbek) biobanków / magazynów próbek
• Rozszerzalny / skalowalny modułowo
• Zgodność z GMP i ISO 20387
• Odpowiedni dla różnych formatów próbki

Identyfikacja próbek w temperaturach ciepłych do kriogenicznych


ASKION C-line® ColdEye to pierwszy i jedyny na świecie dostępny na świecie skaner pracujący w temperaturach kriogenicznych. Skaner działa niezawodnie w fazie parowej ciekłego azotu, w temperaturze otoczenia poniżej -150°C. Umożliwia wykrywanie zamrożonych próbek w formacie stojak SBS/pudełko w czasie krótszym niż 5 sekund. Ze względu na prace w temperaturach kriogeniczne próbki można zidentyfikować ryzyka ogrzania lub rozmrożenia. ASKION C-line® ColdEye umożliwia bezpieczną obsługę próbek, zachowując najwyższe standardy jakości nawet po zeskanowaniu. ASKION C-line® ColdEye można w pełni zintegrować ze stołem roboczym ASKION C-line® nawet tym już obecnym w laboratorium.

Więcej informacji
 

ColdEye

• Rozpoznawanie próbek w czasie krótszym niż 5 sekund
• Jednoczesna identyfikacja kilku próbek w stelażu SBS (96, 48, 24 itd.) lub w formacie pudełkowym (9x9, 10x10 itp.)
• Niezawodne rozpoznawanie próbek w temperaturze otoczenia od +25°C do -150°C
• Odczyt kodu na spodzie fiolki i kodu kreskowego stojaka / pudełka (1D / 2D)
• Dostępne jako przenośna wersja samodzielna lub jako rozwiązanie instalacyjne doposażenie dla stołu roboczego
• Odpowiedni dla różnych formatów próbki
• Zintegrowane oprogramowanie analityczne (dla wersji przenośnej)
• Zintegrowany zasilacz do 5 h (w temperaturze -150°C, w wersji przenośnej)
• Umożliwia najlepszą możliwą jakość próbki, dzięki minimalnym zmianom temperatury podczas procesu skanowania