Badania kinetyki

Przygotowaliśmy szeroki wybór instrumentów z serii Gator przeznaczonych do badań kinetyki. Oferowane przez nas przyrządy wykorzystują technologię BLI (ang. biolayer interferometry), czyli interferometrii biowarstwowej. Tym samym umożliwiają bardzo szybkie uzyskanie wysokiej jakości wyników.

Warto podkreślić, że doradzamy klientom przy wyborze odpowiedniego sprzętu służącego do m.in. badania oddziaływań międzycząsteczkowych. Co więcej, prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych przez nas urządzeń.

Korzyści z wykorzystania technologii BLI do badań kinetyki

Wykorzystanie technologii BLI do badań kinetyki wiąże się z wieloma zaletami. Oferowane przez nas urządzenia pozwalają zmierzyć na raz, za pomocą jednego i to bardzo szybkiego testu, takie parametry, jak kon, koff i stałą wiązania KD. Wyniki badania uzyskuje się w czasie rzeczywistym, co znacznie skraca czas wykonywanych analiz.

W przypadku przyrządów bazujących na biolayer interferometry do pomiaru oddziaływań biomolekularnych (np. oddziaływania białko-białko czy białko-małe cząsteczki), nie ma potrzeby użycia markerów. Generuje to sporo korzyści – po pierwsze minimalizuje ryzyko błędów, które mógłby popełnić pracownik laboratorium. Ponadto przyspiesza cały proces, a to z kolei pozwala zmniejszyć koszty badań kinetyki.

Należy także zaznaczyć, że urządzenia Gator są przystosowane do pracy z niezwykle szerokim zakresem biocząsteczek – przeciwciałami, nanoprzeciwciałami, małymi cząsteczkami, kwasami nukleinowymi, białkami błonowymi i wieloma innymi białkami. Oprócz tego zastosowanie technologii BLI sprawia, że do badania kinetyki można użyć tylko niewielkich ilości materiału, co znowu przekłada się na oszczędności.

Seria instrumentów Gator® została stworzona przez ludzi odpowiedzialnych za pierwsze urządzenia wykorzystujące zjawisko interferometrii biowarstwowej (BLI, biolayer interferometry), tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na stale rosnące potrzeby współczesnych naukowców. Sami twórcy określają wykorzystaną w instrumentach Gator® technologię jako BLI drugiej generacji.

Gator® Pro - wydajność BLI zupełnie na nowym poziomie

 

Wydłużony czas bezobsługowej pracy, przy jednoczesnym zachowaniu prędkości, powtarzalności i wysokiej jakości zbierania danych

Najnowszy instrument Gator® Pro został zaprojektowany do szybkich, zautomatyzowanych, wysokoprzepustowych analiz. 32 spektrometery umożliwiają wysokocząstotliwościowe pomiary do 32 próbek na raz. Instrumet korzysta z 3 płytek wielodołkowych, co umożliwia zautomatyzowane zbieranie danych z 1152 próbek za jednym razem.

 

Gator® Pro w dużym skrócie:

 • Badanie 32 reakcji wiązania jednocześnie
 • Badania w wysokiej częstotliwości 

Broszura
Więcej informacji

Gator® Pro

• 32 spektrometry
• Mieści 3 płytki jednocześnie (96- lub 384-dołkowe)
• Automatyczne czyszczenie
• Kompatybilne z automatycznymi systemami obsługi płytek
• Trzy prędkości zbierania danych (2, 5, 10 Hz)
• Pakiet IQOQ

Gator® Pivot - Zaprojektowany do badania białek.

Uniwersalny system z 16 jednoczesnymi odczytami o wysokiej częstotliwości

 

Zbieranie wysokiej jakości danych w badaniach niestabilnych termicznie białek, jak również przy wydłużonych czasach oznaczania

Gator® Pivot jest przeznaczony do średnioprzepustowej analizy. 16 spektrometrów umożliwia równoległe pomiary o wysokiej częstotliwości aż do 16 próbek. Jest również wyposażony w kontrolę temperatury i parowania, ułatwiające badania niestabilnych termicznie białek i zmniejszające ryzyko odparowania próbki podczas dłuższych serii.

 

Gator® Pivot w dużym skrócie:

 • Badanie 16 reakcji wiązania jednocześnie
 • Kontrolowana temperatura próbki w zakresie od 15°C do 40°C
 • Nowatorska kontrola odparowywania próbki

   

   

Broszura
Więcej informacji

Gator® Pro

• 16 spektrometrów
• Mieści 2 płytki jednocześnie (96- lub 384-dołkowe)
• Automatyczne czyszczenie i inteligentny monitoring
• Kompatybilne z automatycznymi systemami obsługi płytek
• Trzy prędkości zbierania danych (2, 5, 10 Hz)
• Pakiet IQOQ

Gator® Plus, to wysokowydajny instrument do stosowania w badaniach ilościowych, kinetyce i badaniu wiązania epitopów.

 

Instrument zapewnia uzyskanie szybkich wyników w oparciu o technologię interferometrii biowarstwowej (BLI).


Ten pozbawiony mikroprzepływowych układów przyrząd może pracować ze standardowymi, 96-dołkowymi lub 384-dołkowymi mikropłytkami. Dzięki długiemu czasowi pracy bez nadzoru ( >6 godzin) instrument pozwala na zebranie bogatych danych przy minimalnym czasie ręcznej obsługi. Gator Plus jest zoptymalizowany pod kątem pracy z szeroką gamą biocząsteczek, w tym małych cząsteczek, przeciwciał i innych białek. Gator Plus zapewnia większą stabilność linii bazowej w celu zapewnienia wysokiej jakości danych do dokładnej analizy najbardziej skomplikowanych par. Dzięki większemu stosunkowi sygnałowi do szumu, Gator® Plus umożliwia łatwiejszy pomiar powinowactwa pM par.

 

Gator® Plus w dużym skrócie:

 • Oznaczanie 1-456 próbek
 • Badania w kontrolowanej temperaturze


Broszura
Więcej informacji

Gator® Plus

• Mieści 2 płytki jednocześnie
• Automatyczne przechylenie poprawiające czułość
• Wskaźniki LED statusu instrumentu
• Zwiększona stabilność termiczna poprawiająca linię bazową
• Trzy prędkości zbierania danych (2, 5, 10 Hz)
• Gator Part11 Software
• Pakiet IQOQ

Gator® Prime, to podstawowy instrument interferometrii biowarstwowej (BLI) do analizy bez znakowania.

 

Raz a dobrze.

Dzięki 8 niezależnym spektrometrom zdolnym do analizy 8 próbek jednocześnie, przyrząd ten pozwala na oznaczanie od 1 próbki do 168 próbek w jednym przebiegu. Wszechstronny, o szerokim wachlarzu zastosowań takich jak badania ilościowe, kinetyka i wiązania epitopów. Łatwy w użyciu i obsłudze, może być obsługiwany przez dowolną osobę w Twoim laboratorium. To prawdziwy instrument typu plug and play, którego konfiguracja i instalacja zajmują mniej niż 30 minut.

 

Gator® Prime w dużym skrócie:

 • Oznaczanie 1-168 próbek
 • Badania w kontrolowanej temperaturze


Broszura
Więcej informacji

Gator® Prime

• Mieści 2 płytki jednocześnie
• Automatyczne ładowanie biosensora
• Automatyczna regeneracja biosensora
• Niewielkie rozmiary 46cm x 67cm x 32cm
(wysokość x szerokość x głębokość)
• Trzy prędkości zbierania danych (2, 5, 10 Hz)
• Gator Part11 Software
• Pakiet IQOQ

Idealny wybór do analiz niskoprzepustowych.

Gator® Pilot jest podstawowym systemem pozwalającym na 4 równoległe odczyty o wysokiej częstotliwości

 

Wdrożenie BLI stało się prostsze

Gator® Pilot został zaprojektowany do niskoprzepustowych badań. 4 spektrometry umożliwiają pomiary o wysokiej częstotliwości do 4 próbek jednocześnie. System charakteryzuje się taką samą, wysoką wydajnością i dostarcza równie dobrej jakości danych tak jak inne instrumenty produkowane przez Gator Bio.

 

Gator® Pilot w dużym skrócie:

 • Badanie 4 reakcji wiązania jednocześnie
 • Badania ilościowe 40 próbek za jednym razem
 


Broszura
Więcej informacji

Gator® Prime

• 4 spektrometry
• Mieści 1 płytkę 96-dołkową
• Trzy prędkości zbierania danych (2, 5, 10 Hz)
• Pakiet IQOQ