Spektrometry mas typu potrójny kwadrupol


Systemy Brukera EVOQ® TQ wyznaczają nowe standardy wydajności


Spektrometry mas typu potrójny kwadrupol stanowią trzon wielu rutynowych laboratoriów analitycznych i kontraktowych laboratoriów badawczych. Skuteczne badania przesiewowe i czułe badania ilościowe związków w szerokim zakresie aplikacji, takich jak badania przesiewowe żywności, zagrożeń środowiskowych i badań toksykologicznych w kryminalistyce, wymagają przede wszystkim wysokiej jakości oprzyrządowania. Systemy EVOQ TQ firmy Bruker stanowią niezawodne, wszechstronne i łatwe w użyciu narzędzia, które mogą być dostępne na każdym stole laboratoryjnym. Dodatkowo, dzięki dostępnej teraz bezpośredniej analizie w czasie rzeczywistym (Direct Analysis in Real-Time, DART) umożliwiającej pracę bez chromatografii, analiza próbek jest szybsza, łatwiejsza, bardziej opłacalna i bardziej ekologiczna niż tradycyjne badania LC-MS z użyciem potrójnego kwadrupola.

Spektrometry mas typu potrójny kwadrupol EVOQ


Systemy EVOQ TQ MS zapewniają analitykom platformę MS zaprojektowaną w jednym celu - do niezawodnego, ilościowego oznaczania tysięcy analitów w rzeczywistych próbkach, w możliwie najkrótszym czasie od przygotowania próbki do uzyskania raportu. Pracując w trybie monitorowania wielu reakcji (MRM) systemy te zapewniają wyjątkową czułość, precyzję, dokładność i liniowość w szerokim zakresie dynamicznym. Innowacje wprowadzone do oprogramowania i technologii jonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym (API) stanowią przełom w rutynowej analizie ilościowej o wysokiej czułości. Obecnie udostępniamy laboratoriom komercyjnym technologię firmy Bruker używaną dotychczas jedynie w laboratoriach badawczych. Odzwierciedlenie tej filozofii stanowią systemy EVOQ TQ, zaprojektowane tak, by stawić czoła wyzwaniom sprzętowym i programowym, przed którymi stoi społeczność zajmująca się analizą ilościową.

Chromatograf Gazowy EVOQ - spektrometr mas typu potrójny kwadrupol


Systemy EVOQ GC-TQ Speed MS wyznaczają nowy branżowy standard w zakresie wydajności i produktywności GC-MS/MS. Dzięki unikatowej, "pozbawionej soczewek" eliptycznej ścieżce jonowej i nowatorskiej, szybkiej elektronice, systemy EVOQ GC-TQ Speed zapewniają niesamowitą czułość i wysoką stabilność, jak również zmniejszony szum chemiczny i bezprecedensową prędkość. Wszystko to dostępne w zasięgu ręki - ekonomiczne, proste w użyciu, kompaktowe rozwiązanie, zapewniające zupełnie nowy poziom niezawodnej wydajności.