Źródła jonów

Obejmują pełne spektrum analitów


Systemy spektrometrii mas firmy Bruker obsługują szeroką gamę opcjonalnych źródeł jonów, doskonale nadających się do każdego rodzaju próbki.

DART


Bezpośrednia analiza w czasie rzeczywistym (Direct Analysis in Real-Time, DART) to szybka i wydajna metoda jonizacji stosowana w spektrometrii mas do pomiaru do szerokiej gamy analitów - ciał stałych, cieczy i gazów. Pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym DART może być używane zarówno w laboratorium jak i w terenie, umożliwiając uzyskiwanie odpowiedzi, tam gdzie jest to potrzebne. Możliwość pracy bez chromatografii zwiększa przepustowość i wszechstronność systemu, znacząco poprawiając jego wydajność. Do zbadania pojedynczej próbki potrzeba zaledwie kilku sekund, a całą płytkę 384-dołkową można zbadać już w mniej niż 25 minut.

Zintegrowane DART

Zintegrowane źródło DART sprawia, że praca jest jeszcze prostsza. Zapewniając te same możliwości co oryginalne źródło DART, umożliwia pełną kontrolą z poziomu jednego oprogramowania, oraz zwiększenie przepustowości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych. Ponieważ wszystkie połączenia
gazowe i elektryczne są zintegrowane, zmiana tego źródła DART na źródło VIP-HESI jest nad wyraz szybka.
Zwiększ produktywność swojego laboratorium: szybko sprawdź próbki za pomocą DART, a następnie przełącz się na VIP-HESI, aby potwierdzić próbkę w tradycyjny sposób.

VIP-HESI


Nowe źródło VIP-HESI generuje wyższą czułość dla szerszej gamy analitów. Izolowana próżniowo sonda (VIP) zwiększa wydajność jonizacji elektrorosprej, minimalizując jednocześnie degradację termiczną analitów. Matryca jest szybko i skutecznie usuwana ze źródła za pomocą aktywnego układu wydechowego, co zapewnia niezmienną czułość, maksymalizując niezawodność systemu przy minimalnej konserwacji. Źródło VIP-HESI można również przełączyć w tryb APCI, używany do analizy mniej polarnych cząsteczek, często spotykanych w badaniach środowiska, żywności i przemysłowych.

APPI II


Fotojonizacja pod ciśnieniem atmosferycznym jest stosowana w przypadku mniej polarnych lub niepolarnych cząsteczek, które nie mogą być zjonizowane za pomocą ESI lub APCI. APPI II jest jedynym źródłem APPI na rynku z opcją DirectProbe (DIP} do bezpośredniej analizy próbek stałych.

GC-APCI II


Źródło GC-APCI II z unikatową, elastyczną, podgrzewaną linią transferową i układem do kalibracji, umożliwia sprzężenie GC z dowolnym systemem
TOF, QTOF lub MRMS Brukera, oryginalnie zaprojektowanym do sprzężenia z HPLC. Zmiana i konfiguracja GC-APCI II jest łatwiejsza i szybsza niż kiedykolwiek - sprawnie i szybko za każdym razem!