Niezawodne wykrywanie nieszczelności w produkcji opakowań zmniejszy ryzyko potencjalnych problemów

 

Jednym z kluczowych elementem w produkcji żywności jest utrzymanie najwyższej jakości systemu pakowania. Każda wada opakowania wpływa negatywnie na jakość produktu, skracając jego okres przydatności do spożycia, stwarzając potencjalne problemy z jakością żywności spowodowane przedwczesnym psuciem się produktu. Aby temu zapobiec potrzebne jest niezawodne narzędzie do wykrywanie nieszczelności opakowań, które pomoże producentom żywności wychwycić uszkodzone opakowania, zanim dotrą one do klientów. Zapobieganie psuciu smaku, zapachu i wyglądu produktu zminimalizuje szansę wycofywania produktów i zmniejszy ilość zwrotów do producenta żywności.

Wyzwania techniczne

Pomimo, że nieszczelności zarówno opakowań sztywnych, jak i miękkich, mają bardzo różne źródła, to jednak zawsze prowadzą do kosztownych problemów. W folii opakowaniowej mogą wystąpić pory powierzchniowe i mikropęknięcia, pojawiające się najczęściej podczas termoformowania lub z powodu nadmiernego rozciągania. Nieszczelności mogą również wystąpić z powodu rozszerzania się opakowania lub pozostawienia resztek produktu w szwach spawanych. Dokładne wykrywanie nieszczelności jest więc niezbędne, aby skutecznie określić, czy hermetycznie zamknięte opakowania rzeczywiście są szczelne a tym samym, aby zmaksymalizować okres przydatności do spożycia zapakowanego produktu.

Ze względu na swoją prostotę często stosowaną metodą wykrywania nieszczelności jest kąpiel wodna i obserwowanie spadku ciśnienia.  Takie podejście ma jednak pewne wady, ponieważ uszkadza opakowanie i nie zawsze spełnia przepisy dla rynku opakowań żywności dotyczące wymagań czułości metody. Bardziej zaawansowane wykrywanie nieszczelności wiąże się z kolei z koniecznością stosowania gazu znakującego.

Rozwiązanie INFICON

W skład systemu oferowanego przez INFICON wchodzi wykrywacz nieszczelności Contura serii S ze zintegrowaną komorą testową.

Jego działanie polega na umieszczeniu zapakowanego produktu pomiędzy dwiema unikalnymi membranami, tworzącymi szybko opróżnianą, konforemną komorę próżniową, Z każdego nieszczelnego opakowania do komory wypływa gaz, gdzie gromadząc się, powoduje wzrost ciśnienia. Mierzona za pomocą próżniomierzy zmiana ciśnienia pozwala obliczyć stopień nieszczelności opakowania.

Wyniki testu szczelności są przedstawiane na ekranie wyświetlacza. Po zakończeniu testu komora jest opróżniana, a system jest gotowy do następnego testu.

Detektor nieszczelności Contura działa niezależnie od stosowanego gazu, dzięki czemu można go łatwo zintegrować z każdym środowiskiem produkcyjnym i dostosować do specyficznych potrzeb producenta i dopuszczalnego zakresu nieszczelności.

Do wykrywania wycieków przyrząd wykorzystuje zastrzeżoną dla INFICONu metodę badania różnicy ciśnień. Ta unikalna, nieniszcząca metoda pozwala producentom suchej żywności skutecznie i dokładnie wykrywać wszelkie nieszczelności - nie tylko wadliwe uszczelnienia - bez konieczności stosowania gazu znakującego i bez uszkadzania opakowania.

Tester szczelności opakowań Contura serii S (po lewej) oraz opcjonalny detektor wycieku wodoru - Sentrac Strix Edition  (po prawej)

 

Korzyści dla klienta

 

  • Zmaksymalizowanie okresu przydatności do spożycia spakowanego produktu
  • Unikanie skarg i niezadowolenia konsumentów
  • Oszczędności i bardziej zrównoważony rozwój
  • Usprawnienie procesu kontroli jakości
 

Contura serii S w liczbach

czyli zbiór ciekawostek

 

Chcesz poznać więcej szczegółów?