Blog

21 marca, 2021
kobieta z mikroskopem

Na czym polega analiza żywności?

Analiza żywności to stale rozwijająca się dziedzina nauki wchodząca w skład multidyscyplinarnego kształcenia o żywności i żywieniu. Podstawowym jej celem jest badanie jakości spożywanej przez ludzi […]
21 marca, 2021
kobieta w laboratorium

Dlaczego analiza żywności jest tak ważna?

Analiza żywności to precyzyjne badanie ilościowe i jakościowe nad jakością spożywanego przez ludzi pokarmu. Dzięki właściwie przeprowadzonej analizie możliwe jest dokładne poznanie składu chemicznego produktów żywnościowych […]
20 marca, 2021
Góry

Czym charakteryzują się spektrometry masowe?

Spektrometry masowe to urządzenia wykorzystywane do wykonywania precyzyjnych badań związanych ze spektrometrią mas, czyli techniką analityczną umożliwiającą dokładne wyznaczenie składu izotopowego pierwiastków oraz pomiar stosunku masy […]
24 lutego, 2021
Góry

Jak dbać o środowisko? Sprawdź metody analiz

Dbanie o środowisko naturalne to obowiązek każdego człowieka. Działania podejmowane przez ludzi mają bezpośredni wpływ na ochronę lub niszczenie otaczającej nas przyrody. Wynikiem nieodpowiedzialnego zachowania człowieka […]