Czym jest awidność komórek?

przedstawiamy Z-Movi

Awidność komórkowa określa całkowitą siłę międzykomórkową między wieloma równoległymi interakcjami, w tym wiązaniem koreceptorów, grupowaniem TCR, białkami adhezji komórek, a nawet orientacjami i wartościowościami. To odróżnia ją od powinowactwa, ponieważ to ostatnie mierzy tylko siłę wiązania między pojedynczą parą receptor-ligand. Co więcej, ponieważ synapsę immunologiczną można postrzegać jako komunikację pomiędzy komórką odpornościową a np. komórką nowotworową, w której wiele interakcji między komórkami zachodzi równolegle, pomiar awidności komórek pozwala naukowcom lepiej zrozumieć ten proces.

W porównaniu z powinowactwem, awidność komórek zapewnia pełniejszy i fizjologicznie istotny obraz, który odzwierciedla prawdziwą interakcję między komórkami efektorowymi a np. komórkami nowotworowymi. Te interakcje służą do lepszego przewidywania odpowiedzi komórkowych i wyników podczas immunoterapii.

Dlaczego awidność komórek? Wypełnienie luki naukowej

Badacze wciąż stoją przed wyzwaniami związanymi z identyfikacją i walidacją skutecznych terapii komórkowych. Nasze zrozumienie procesów leżących u podstaw reakcji pacjenta i toksyczności jest wciąż niepełne. Obecnie powszechnie stosowane podejścia do selekcji najlepszych immunoterapeutycznych komórek efektorowych obejmują badania powinowactwa metodą powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR), barwienie tetramerami i testy funkcjonalne. Wyniki testów powinowactwa i tetramerów są niespójne i nie korelują liniowo z odpowiedzią komórek odpornościowych. Testy funkcjonalne, takie jak wydzielanie IFN-γ i zabijanie komórek, są bardziej predykcyjne dla odpowiedzi efektorowej in vivo, ale są czasochłonne i niespójne między eksperymentami lub testami (Sibener et al., (2018) Cell; Zhang et al., (2016) Science Translational Medicine).
Z drugiej strony analiza awidności komórkowej obejmuje wszystkie interakcje synaptyczne między komórką odpornościową a komórką docelową, a zatem jest bardziej predykcyjna dla funkcji komórek T. Ostatnie badania oceniające podejścia ukierunkowane na limfocyty CAR T wykazały, że pomiar awidności komórek lepiej koreluje z wynikami in vivo niż tradycyjne testy zabijania komórek i EC50 (de Larrea et al., (2020) Blood Cancer Discovery).

Czym jest z-Movi Cell Avidity Analyzer?

Analizator z-Movi Cell Avidity Analyzer oferuje szybkie i proste rozwiązanie do walidacji i optymalizacji strategii immunoterapeutycznych w wysoce przewidywalny i powtarzalny sposób. Mierząc awidność komórek, z-Movi zapewnia szybkie i dokładne wyniki w celu scharakteryzowania optymalnych komórek układu odpornościowego do immunoterapii. Chociaż immunoonkologia wprowadziła cenne opcje terapeutyczne do onkologii klinicznej, skuteczność terapii komórkowej jest często podważana przez nieprzyjazne mikrośrodowiska, nawroty lub toksyczność niezgodną z celem. W rezultacie np. niektórzy pacjenci z rakiem poddawani immunoterapii reagują częściowo lub wcale, a kilku pacjentów doświadcza poważnych działań niepożądanych. Ten niespójny odsetek odpowiedzi wynika z nieodłącznie złożonego układu odpornościowego oraz zależnej od kontekstu i dynamicznej natury komórek rakowych. Kliniczne strategie immunoterapeutyczne, takie jak terapia komórkami CAR T, są w konsekwencji trudne do przewidzenia, a w tej dziedzinie brakuje właściwego zrozumienia, co definiuje dobrą terapię. I tu z pomocą przychodzi z-Movi, który jest łatwym w użyciu urządzeniem laboratoryjnym, które mierzy kluczowy parametr w dziedzinie immunoterapii, immunoonkologii.

Jak można to zastosować do badań?

Wiązania między np. komórką T a docelową komórką nowotworową determinują inicjację tworzenia immunologicznych synaps i aktywację komórek T. Interakcje międzykomórkowe są zatem kluczowe do rozważenia przy próbie zrozumienia procesów odpowiedzi komórek T. W porównaniu z powinowactwem pomiary awidności komórek umożliwiają porównanie kilku rodzajów strategii immunoterapeutycznych, w tym limfocytów CAR T, limfocytów TCR T, limfocytów T z bispecyficznymi przeciwciałami i komórek NK.

Czy można przetestować urządzenie?

Tak, po kwalifikacji przez producenta. Trwa to od 4 do 5 dni. Podczas testów obecna jest dwójka naukowców, specjalistów z firmy Lumicks, którzy pokażą Państwu jak skutecznie wykorzystać to urządzenie. Test nie trwa tak długo ze względu na stopień skomplikowania urządzenia, lecz ten czas jest niezbędny, aby pokazać Państwu jak wdrożyć tą metodykę z wykorzystaniem Państwa komórek i jak to ułatwia wybór właściwego klonu i finalnie opracować skuteczną terapię.

 

Z-Movi w liczbach

czyli zbiór ciekawostek

 

Chcesz poznać więcej szczegółów?