Obowiązki informacyjne

Spektrometria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trocinowa 52, 04-927, jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,  informuje, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Spektrometria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trocinowa 52, 04-927
Kontakt: biuro@spektrometria.com.pl

Cel przetwarzania danych osobowych
Spektrometria Sp. z o.o. przetwarza oraz będzie przetwarzała Państwa dane osobowe:
 • w celu prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych, które w konsekwencji zmierzają do zawarcia z Państwem umowy lub złożenia zamówienia, a następnie realizacji umowy lub zamówienia,
 • w celu realizacji usług naprawy urządzeń, przeglądów technicznych i innych specjalistycznych procedur serwisowych,
 • do celów statystycznych, w tym analizy danych ekonomicznych Spektrometria Sp. z o.o. np.: wyników sprzedaży,
 • do celów archiwalnych (przechowywania informacji o Klientach, z którymi Spektrometria Sp. z o.o. zawarła umowę lub prowadziła negocjacje handlowe oraz uzyskania i przechowywania referencji od Klientów),
 • do celów windykacyjnych i dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi,
 • w celach marketingowych własnych produktów i usług.
Poza tym, Spektrometria Sp. z o.o. za pomocą  systemu Google Analytics, śledzi Państwa ruch na swojej stronie internetowej. Państwa dane mogą być wykorzystywane przez Spektrometria Sp. z o.o. do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej. W każdym czasie mogą Państwo wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na stronie internetowej Spektrometria Sp. z o.o. Aby tego dokonać, należy użyć urządzenia z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Spektrometria Sp. z o.o. przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie. Spektrometria Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Czas przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są i będą przetwarzane przez Spektrometria Sp. z o.o. przez czas trwania negocjacji handlowych poprzedzających podpisanie umowy, następnie przez czas wykonania umowy lub realizacji usługi, jak również przez czas, w którym Spektrometria Sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży oraz okres konieczny do prawidłowego świadczenia usług serwisowych.

Kategorie i rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Spektrometria Sp. z o.o. przetwarza i będzie przetwarzała następujące kategorie danych:
 • dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy/instytucji, nazwa firmy/instytucji),
 • imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby lub osób, które działają w imieniu Państwa.
Przetwarzanie przez Spektrometria Sp. z o.o. wyżej wskazanych danych osobowych jest niezbędne do należytej realizacji usługi, będącej przedmiotem zawartej z Państwem umowy. Przetwarzanie przez Spektrometria Sp. z o.o. danych osobowych jest adekwatne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Przetwarzane przez Spektrometria Sp. z o.o. dane pochodzą bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników, jak również z powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów (z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Kategorie odbioców danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Spektrometria Sp. z o.o. pracownikom oraz współpracownikom Spektrometria Sp. z o.o., dostawcom, biurom rachunkowym, w razie potrzeby doradcom prawnym, krajowemu rejestrowi długów, firmom hostingowym, firmom kurierskim, w zakresie niezbędnym do celów realizacji umowy. Spektrometria Sp. z o.o. przekazuje, bądź przekaże dane podmiotom, które świadczą dla .Spektrometria Sp. z o.o. usługi: prawne, księgowe, podwykonawstwa, kurierskie, hostingu (przechowywania plików cyfrowych, danych, stron internetowych i poczty e-mail). W celu prowadzenia działalności w Internecie, prezentacji oferty, wykonywania usług i kontaktu za pomocą poczty e-mail oraz innych komunikatorów, potrzebne są przede wszystkim wydajne i bezpieczne serwery oraz inne usługi od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem opisanych powyżej usług - im również przekazywane są dane osobowe.

Prawo wniesienia skargi
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do potwierdzenia przetwarzania
Maja Państwo prawo uzyskać od Spektrometria Sp. z o.o. potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, są Państwo uprawnieni uzyskać dostęp do tych danych oraz do informacji, dotyczących przetwarzania Państwa danych.

Prawo do cofnięcia zgody
W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Spektrometria Sp. z o.o. na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Spektrometria Sp. z o.o. danych do celów wykonania umowy, może skutkować zakończeniem świadczenia usług przez Spektrometria Sp. z o.o. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail: biuro@spektrometria.com.pl stosownego oświadczenia.

Prawo do dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia i ich sprostowania
Spektrometria Sp. z o.o. informuje, że posiadacie Państwo również prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Treść zgody na cookies
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spektrometria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trocinowa 52, 04-927 moich danych osobowych pozyskanych przy użyciu plików "cookie". Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Co to są ciasteczka i dlaczego ich używamy?
Dla Państwa wygody strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować stronę  do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies używają też strony, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową, którą odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Jakie cookies stosujemy?
Na naszej stronie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika. Strona może wykorzystywać pliki cookies:
 • sesyjne, pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 • wydajnościowe, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji,
 • statystyczne, służące do prowadzenia statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji
 • reklamowe, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Usuwanie/włączanie/blokowanie plików cookies w przeglądarce internetowej
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
 • zaakceptowania obsługi cookies, co umożliwia pełne skorzystanie z opcji oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies wybranych pojedynczych witryn,
 • określania ustawień dla różnych rodzajów plików cookie, między innymi akceptowania plików stałych jako sesyjnych,
 • usuwania lub blokowania cookies.