Jak przeprowadzić badanie białek?

 

Procedura laboratoryjna będąca tematem niniejszego wpisu służy do pomiaru ilości białka obecnego w próbce. Jest to ważne narzędzie w badaniach medycznych i diagnostyce, jak również w zastosowaniach przemysłowych, takich jak produkcja żywności i kontrola jakości. Niniejszy artykuł zawiera przegląd różnych typów badań białkowych, niezbędnego sprzętu oraz kroków związanych z przeprowadzeniem testu białkowego.

Czym jest test białkowy?

Badanie białek to procedura laboratoryjna, która mierzy ilość białka obecnego w próbce. Może być stosowany do wykrywania obecności pewnych białek w próbce lub do pomiaru stężenia białek w próbce. Sprawdzenie to może być również stosowane do identyfikacji określonych białek w próbce, takich jak przeciwciała lub hormony. Testy białkowe są często wykorzystywane w badaniach medycznych i diagnostyce, a także w zastosowaniach przemysłowych, takich jak produkcja żywności i kontrola jakości.

Rodzaje testów białkowych

Istnieje kilka różnych rodzajów dostępnych badań białek. Testy immunologiczne są powszechnie stosowane do wykrywania obecności specyficznych białek w próbce, takich jak przeciwciała lub hormony. Testy immunoenzymatyczne (ELISA) natomiast są powszechnie stosowane do pomiaru stężenia białek w próbce. Western blotting to inny rodzaj testu białkowego, który może być stosowany do identyfikacji specyficznych białek w próbce.

Niezbędny sprzęt do badania białek

Do przeprowadzenia testu białkowego niezbędny jest określony sprzęt laboratoryjny. Na przykład pipety są potrzebne do przenoszenia próbek z jednego pojemnika do drugiego. Spektrofotometr jest również potrzebny do pomiaru ilości białka obecnego w próbce. Inne urządzenia mogą obejmować wirówki, inkubatory i systemy elektroforezy żelowej.