Jakie są zalety Spektroskopii Modulacji Mikroprzepływowej (MMS)?

 

Spektroskopia Modulacji Mikroprzepływowej (Microfluidic Modulation Spectroscopy - MMS) to nowoczesne narzędzie umożliwiające bezpośrednie, niewymagające znakowania badania struktury drugorzędowej w szerokim zakresie stężeń (0,1 do 200 mg/ml) w skomplikowanych formulacjach bez potrzeby rozcieńczania czy zmiany buforu. MMS wykorzystuje Kwantowy Laser Kaskadowy – ponad 1000 bardziej intensywny niż zwyczajowe źródła światła, co umożliwia uzyskanie optymalnego stosunku sygnału do szumu oraz ultrawysokiej czułości. Tak wysoka czułość umożliwia obserwowanie zmian, niewidocznych w innych metodach, zwiększając pewność uzyskiwanych wyników.

Spektroskopia Modulacji Mikroprzepływowej jest doskonałym uzupełnieniem zestawu bioanalitycznych narzędzi, dostarczającym kluczowych informacji na każdym etapie procesu opracowywania leków. Ta nowoczesna technika pozwala zbieranie informacji na temat 5 ważnych cech biocząsteczek, takich jak łatwość tworzenia agregatów, ilości cząsteczek, ich struktury, stabilności i podobieństwa.

Jak to działa?

Roztwór próbki w buforze oraz strumień samego buforu wprowadzane są naprzemiennie do specjalnej oświetlanej laserem celki, w formie ciągłego, ale szybko zmienianego (1-5 Hz) strumienia. Pozwala to na uzyskanie niemalże bezdryfowych, pozbawionych sygnałów tła skanów absorbancji różnicowej dla pasma amidowego I (1700-1600 cm-1), umożliwiając łatwe mierzenie i porównywanie zmian w strukturze wyższego rzędu.

Schemat 1: Pomiar MMS dokonywany jest w specjalnej celce, przez którą tłoczone są naprzemienie strumienie próbki rozpuszczonej w buforze i tego samego buforu, stanowiącego referencje do usuniecia sygnału tła (po lewej). W wyniku pomiaru uzyskuje się stabilne, czyste widmo umożliwiające obserwowanie pasma amidowego I (po prawej).

 

Główne zalety MMS:

 

  • Zmniejszenie kosztów i czasu analizy dzięki zautomatyzowaniu pomiarów (możliwe stosowanie płytek 24/96-dołkowych)
  • Poprawa jakości produktu, dzięki pomiarom nie widocznych wcześniej zmian w strukturze biocząsteczek
  • Zmniejszenie ryzyka odrzucenia produktu na późniejszym etapie, dzięki lepszemu monitorowaniu produktu na wcześniejszych etapach
  • Dostarczanie wysokiej jakości danych w celu podejmowania lepszych decyzji w celu przyspieszenia harmonogramu rozwoju
 

Aurora w liczbach

czyli zbiór ciekawostek

 

Chcesz poznać więcej szczegółów?