Jakie są zalety interferometrii biowarstwowej?

 

BLI (Bio-layer interferometry, interferometria biowarstwowa) jest nowoczesną metodą badania oddziaływań międzycząsteczkowych. Istota metody opiera się na badaniu interferencji światła widzialnego odbijającego się od warstwy badanego związku umieszczonego na końcówce biosensora. Metoda ta jest doskonałą alternatywą dla pomiarów przeprowadzonych za pomocą powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR) czy izometrycznego miareczkowania kalorymetrycznego (ITC), dostarczając danych o dużej wiarygodności przy jednoczesnym uproszczeniu przygotowania próbki i przeprowadzenia samego pomiaru.

BLI pozwala w czasie rzeczywistym zmierzyć prędkości asocjacji (kon) i dysocjacji (koff) pomiędzy dwoma cząsteczkami, co z kolei pozwala obliczyć stałą dysocjacji (KD) dla takiego oddziaływania. Wartość KD można ustalić też bezpośrednio na podstawie tworzenia kompleksów molekularnych dla serii układów o różnych stężeniach ligandu.

Głównymi zaletami interferometrii biowarstwowej są:

- prostota użytkowania

Wszystkie trzy wspomniane wcześniej parametry (prędkości asocjacji/dysocjacji oraz stałą dysocjacji) mogą być zmierzone w czasie rzeczywistym w trakcie analizy. Takie podejście znacznie upraszcza i przyspiesza pomiary, zwłaszcza w porównaniu do metod wymagających przeprowadzenia kilku następczych testów.

- szeroki zakres badanych oddziaływań

Metoda umożliwia badanie oddziaływań różnej mocy, szerokiej gamy biocząsteczek (białek, nanocząsteczek, wirusów, kwasów nukleinowych, przeciwciał i innych) oraz małych cząsteczek.

- szeroki zakres próbek

BLI można zastosować do badania próbek oczyszczonych jak i nieoczyszczonych, co znacznie zwiększa jej uniwersalność. Dodatkowo, metoda nie wymaga stosowania znaczników, co wyraźnie przyspiesza przygotowanie próbki i umożliwia obserwowanie oddziaływań w bardziej naturalnym, bo niezmodyfikowanym układzie.

Wszystko to połączone z nowoczesnym oprogramowaniem, oraz opatentowanymi 1mm, szklanymi biosensorami sprawia, że interferometria biowarstwowa (BLI) jest doskonała metodą badania odziaływań zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki w tej dziedzinie jak i dla ekspertów z długoletnim doświadczeniem. Co istotne, w wielu przypadkach biosensory mogą być poddawane regeneracji i używane nawet 20 razy, co przekłada się na względnie niskie koszty użytkowania. Z kolei możliwość pracy z płytkami 96 –  i/lub 384 – dołkowymi pozwala na pracę z małymi objętościami badanych próbek, już na poziomie 40-100 ul.

 

Jeśli więc interesujesz się badaniami oddziaływań systemy BLI firmy Gator mogą być idealnym rozwiązaniem dla Ciebie!

 

Gator Plus (BLI) w liczbach

czyli zbiór ciekawostek

 

Chcesz poznać więcej szczegółów?