Analizy wieloskładnikowe

Jedną z głównych zalet spektrometrii masowej jest możliwość wykonywania za jej pomocą analiz wieloskładnikowych – badania próbek mieszanin nawet o skomplikowanym składzie. Są one szczególnie przydatne na przykład podczas analizowania pozostałości pestycydów, które już w niewielkich stężeniach mogą wywoływać bardzo poważne zatrucia a nawet przyczynić się do powstania choroby nowotworowej.

Między innymi dlatego szczególnie ważne jest stosowanie precyzyjnych metod i czułych urządzeń w celu wykrywania nawet najmniejszych ilości tych szkodliwych substancji. Pomagają w tym techniki spektrometrii mas stosowane przez laboratoria zajmujące się badaniem żywności – tę działalność wspieramy, udostępniając na rynku nowoczesne urządzenia marki SCIEX, które pozwalają na dokładne i szybkie przeprowadzanie analiz wieloskładnikowych.

Zastosowanie spektrometrii masowej w analizach wieloskładnikowych

Stosowanie wysokoczułych urządzeń, takich jak dostępne w naszej ofercie spektrometry masowe firmy SCIEX, gwarantuje pomyślny przebieg i wiarygodny efekt końcowy przeprowadzanej analizy wieloskładnikowej. Nowoczesne spektrometry masowe pozwalają przede wszystkim na prawidłowe pobranie próbki materiału do badania i precyzyjne wyodrębnienie jej poszczególnych składników, które mogą być analizowane jednocześnie, bez konieczności ich wcześniejszego rozdzielania. Z tych powodów innowacyjne rozwiązania zastosowane w dostępnych w naszej ofercie urządzeniach są wysoce efektywne we wszelkich przeprowadzanych badaniach próbek o złożonym składzie.