Analizy zanieczyszczeń środowiska

Jednym z istotnych działań proekologicznych jest przeprowadzanie analiz zanieczyszczeń środowiska, dzięki któremu możliwe jest wykrywanie szkodliwych substancji obecnych między innymi w wodzie, powietrzu czy glebie. Skuteczne badania w tej dziedzinie są pierwszym krokiem do wyeliminowania niebezpiecznych związków zatruwających środowisko naturalne.

Metody analiz zanieczyszczeń środowiska

Wśród głównych metod analizy zanieczyszczeń środowiska wspieranych przez urządzenia do spektrometrii masowej wymienić warto m.in.:

  • analizę chemicznych zanieczyszczeń przemysłowych pozwalającą kontrolować ilość zanieczyszczeń powstających w procesach przemysłowych;
  • badanie zanieczyszczeń roślin polegające na wykrywaniu szkodliwych substancji pochodzących np. ze stosowania środków chwastobójczych;

Oferowane przez nas narzędzia marki SCIEX usprawniają przebieg analiz zanieczyszczeń środowiska niezależnie od rodzaju badanych próbek. Czułość tych urządzeń gwarantuje otrzymanie precyzyjnych i obszernych wyników w krótkim czasie.

Analiza glifosatu jako działanie proekologiczne

Jednym z istotnych kroków wspierających oczyszczanie środowiska naturalnego ze szkodliwych substancji jest właściwie przeprowadzana analiza glifosatu. Glifosaty stosuje się w rolnictwie jako środek chwastobójczy a jedną z ich cech jest wysoki poziom lotności – są zatem obecne nie tylko w samej żywności, ale też w powietrzu, którym oddychamy. Ponadto dostają się m.in. do zbiorników wodnych, pogarszając funkcjonowanie tych ekosystemów.

Wysoka czułość dostępnych w naszej ofercie spektrometrów masowych pozwala na precyzyjne wykonywanie analiz glifosatu. Urządzenia te umożliwiają przeprowadzenie analizy wieloskładnikowej i wykrycie choćby śladowych ilości zanieczyszczeń w próbce nawet najbardziej złożonej składnikowo mieszaniny.

Analiza mykotoksyn

Wykorzystanie spektrometrii masowej w badaniu zanieczyszczeń środowiska pozwala na przeprowadzanie precyzyjnych analiz mykotoksyn. Substancje te wytwarzane są przez niektóre gatunki grzybów będących częstym składnikiem gleby, co powoduje skażenie roślin i produktów spożywczych na niej uprawianych. Mykotoksyny mogą dostać się też do żywności, gdy jest ona niewłaściwie produkowana lub przechowywana i są odporne m.in. na obróbkę cieplną, dlatego szczególnie ważne jest wykrycie ich na jak najwcześniejszym etapie. Zatrucie nimi powoduje bowiem szereg poważnych dolegliwości, m.in. chorób układu pokarmowego i oddechowego.

Dostępne w naszej ofercie urządzenia marki SCIEX umożliwiają wykonywanie dokładnych analiz mykotoksyn i wykrywanie choćby śladowych ilości tych substancji m.in. w próbkach gleby. Metoda spektrometrii mas udoskonala proces monitorowania obecności mykotoksyn występujących w glebie, powietrzu i żywności, pozwalając na minimalizowanie ryzyka narażania ludzi na kontakt z nimi.