Wybór najlepszych sprzętów do analiz molekularnych