Spektrometria mas rezonansu magnetycznego

Odkryj tajemnice natury

Badania w przemyśle naftowym wymagają jednoznacznej identyfikacji związków chemicznych, nie dopuszczając żadnego marginesu błędu w wykrywaniu i prawidłowym przypisywaniu związków w próbkach od bioolejów, przez ropę naftową, po piaski roponośne. Prawidłowa identyfikacja klas heteroatomów i ich związków w asfaltenach ma kluczowe znaczenie, ponieważ związki te mogą przyspieszać korozję i pogarszać wydajność sprzętu, a tym samym wydłużać przestoje i koszty utrzymania. Mogą także obniżyć jakość gotowego produktu, wpływając na jego wartość rynkową. Unikaj korozji spowodowanej obecnością kwasu naftenowego i zatrucia katalizatorów siarką, aby zmaksymalizować wydajność na etapach przetwarzania i rafinacji.

 

Zdolność rozdzielcza rzędu wielu milionów oferowana przez technologię MRMS firmy Bruker zapewnia niezrównaną dokładność pomiaru masy (poniżej ppm) w szerokim zakresie, co pozwala osiągnąć nowe, niesamowite możliwości analityczne. Użyj tej mocy w przypadku wody dotkniętej procesami przetwarzania piasków roponośnych (OSPW), aby określić pochodzenie potencjalnych zanieczyszczeń w stawach osadowych i usprawnić monitorowanie środowiska i rekultywację.

Prace nad biopaliwami, akumulatorami, katalizatorami lub technologiami magazynowania energii nowej generacji można przyspieszyć dzięki szczegółowej analizie MRMS. Technika MRMS pozwoli na znalezienie rozwiązań problemów nierozwiązywalnych chromatograficznie, umożliwiając rutynowe uzyskiwanie jednoznacznych odpowiedzi na Twoje wyzwania analityczne.

scimaX MRMS

Przełomowa, innowacyjna technologia magnesów nadprzewodzących firmy Bruker stanowi podstawę niewielkiego systemu scimaX® MRMS. Ta kluczowa innowacja wykorzystuje technologię chłodzenia poprzez przewodnictwo cieplne 7T, która eliminuje konieczność stosowania cieczy kriogenicznej lub kanałów chłodzących. Instrument jest standardowo wyposażony w technologię 2xR i przetwarzania w trybie absorpcji (AMP), co sprawia, że ​​w zasięgu ręki masz wydajność porównywalną z wysokopolowym MRMS.

solariX MRMS

Ta niezawodna platforma do MRMS w dużym natężeniu pola (12T i 15T) została zbudowana z myślą o badaniach bardzo skomplikowanych mieszanin wymagających większego natężenia pola, np. w przemyśle naftowym i rozpuszczonych materiałach organicznych. Przyrządy te charakteryzują się długim czasem utrzymywania cieczy kriogenicznej (LHe) - standardowy czas ponownego napełnienia wynosi 1 rok.