Spektrometry mas ultra-wysokiej rozdzielczości QTOF


Dokładna masa, bezwzględna identyfikacja, gwarantowane wyniki


Konsekwentnym celem naukowców jest uzyskanie jak najpełniejszego i najwierniejszego obrazu zestawu próbek. Złożone matryce próbek żywności lub próbek kryminalistycznych, skomplikowane formulacje przemysłowe i wymagające, wielozwiązkowe środowiskowe testy przesiewowe wymagają doskonałej czułości, rozdzielczości i szybkości, aby móc w pełni zrozumieć naturę danej próbki. Z pomocą przychodzą tutaj systemy QTOF MS firmy Bruker - ich wyjątkowy zakres dynamiczny, wysoka dokładność pomiaru masy i ponadprzeciętna wydajność MS/MS umożliwiają dostarczanie pewnych, wiarygodnych wyników zarówno w celowanych badaniach ilościowych, jak i w szerszych zastosowaniach badawczych dotyczących nieznanych substancji.
Niezależnie od tego, czy wykonujesz szybkie, kompleksowe badania środowiskowe, badasz wysoce złożone próbki żywności, wykrywasz znane związki czy też po prostu zależy Ci na pewnej, obiektywnej identyfikacji nieznanych substancji lub na wiarygodnej ocenie ilościowej w locie - systemy Bruker ułatwią Ci osiągnięcie celu! Inteligentne, kompleksowe oprogramowanie uprości pracę, wykorzystując pełną moc analityczną systemu, czyniąc UHR QTOF MS przystępnym kluczowym elementem Twojego laboratorium.

ESI QTOF

Spektrometry mas QTOF firmy Bruker: compact, impact ll VlP oraz maXis ll stanowią platformę instrumentalną do charakteryzacji próbek oraz do badań przesiewowych, obejmujących celowane i niecelowane analizy w złożonych matrycach. Trwałe, niewymagające nadmiernej konserwacji spektrometry, zapewniają najwyższą dokładność pomiaru masy, niezmienną czułość i stabilność sygnału, gwarantując najwyższą wydajność w każdej analizie. Szeroki wybór dostępnych źródeł jonów zapewnia dużą wszechstronność analityczną, umożliwiając analizę niemalże każdego rodzaju próbek: od środowiskowych, poprzez żywność i próbki kryminalistyczne aż po próbki przemysłowe.

Seria timsTOF
timsTOF stanowi najnowszą i najbardziej wydajną generację spektrometrii ruchliwości jonów.

Spektrometria ruchliwości schwytanych jonów (TIMS) odblokowuje dodatkowy wymiar rozdzielania i zapewnia rewolucyjną poprawę specyficzności i czułości. Analizator timsTOF Pro 2 z technologią Parallel Accumulation Serial Fragmentation (PASEF®) umożliwia szybkie skanowanie, ułatwiające identyfikację związków oraz ilościowe oznaczanie tysięcy analitów. To prosty sposób na ominięcie ograniczeń spektrometrii mas związanych z badaniami związków izobarycznych i izomerów chemicznych, prowadzący do pogłębienia informacji na temat próbek. Bez względu na branżę czy matycznych zakłóceń chemicznych i skupiając się jedynie na interesujących Cię związkach, uzyskasz najbardziej jednoznaczne wyniki.